Far: Enden’s Gimle Ælsesønn

Mor: Sprudlende Cava

Født 2019

HD: C

Høyde: Ca 34 cm